idékampen

 • Kommentar til prof. Nils Astrup Dahl

  Edwien svarer på N. A. Dahls kritikk av Idékampen i Norsk Teologisk Tidsskrift nr. 3 1960. Dahl mener bl.a. at boken avslører forfatterens mangel på viten, skolering og historisk metode.

  Les mer…

  Kategorier:
 • Idékampen i det bibelske gudsbildet

  “I et mer ‘teologisk’ språk kan en kanskje si at skriftet – uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte ‘interpretasjon’ – vil gi et bidrag til ‘avmytologiseringen av det bibelske kerygma'”. I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter…

  Les mer…

  Kategorier:
 • Idékamp og tro i Gudsbildet

  Omtale av boken “Idekampen i det bibelske gudsbildet” (1958), av prof. teol. ved Teologisk Fakultet, UiO, Reidar Hauge.

  Les mer…

  Kategorier: