Andreas Edwien døde i 2013, 93 år gammel. Se under biografi for en mer utfyllende beskrivelse av hans liv. Her følger de nekrologene som ble skrevet etter hans død.