Det er ikke mange som på et vitenskapelig grunnlag har vurdert forfatterskapet til Andreas Edwien. Han har helst glimret med sitt fravær når religionskritikk har blitt tematisert.  I forbindelse med utgivelsen av boken Idékampen i 1958 var det flere grundige helsides omtaler i flere av landets aviser. Ved utgivelsen av Dogmet om Jesus derimot, var det ganske stille. Her refereres noen av de artiklene hvor Edwiens forfatterskap har blitt en del av vitenskapelig vurdering.