Det er gjort flere gode intervjuer med Andreas Edwien hvorav flere gjengis her.