Andreas Edwien markerte seg særlig med bøkene “Idékampen i det bibelske gudsbilde. Jesu forkynnelse i åndshistorisk lys” (1958) og “Dogmet om Jesus. En bok om hans feiltakelser” (1965, 5. oppl. 1995).

Edwien var en av flere profilerte kristendomskritikere i Norge på 1900-tallet. Han er blant annet kjent for polemikker med fremstående teologer, bl.a. teologiprofessor Jacob Jervell og biskop Per Lønning, men særlig for sitt “Memorandum til de teologiske fakulteter” (1962), som henstiller til dem å avklare sitt forhold til dogmene om «Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse». Dette erklærte våre to fremste teologiske fakulteter seg ved sine dekaner forpliktet til å svare på, men henvendelsen er hittil ikke besvart.

I sitt forfatterskap har Edwien særlig fokusert på de kristne kirkers Jesus-apoteose (“guddommeliggjørelsen av Jesus“) og problemene denne teologien har ført med seg i verdenshistorien. Han mente på etisk og faglig grunnlag å ha tilbakevist Jesus-forgudelsens holdbarhet.

Les mer om Edwien i flere intervjuer, eller biografi. Se også meny for oversikt over hans sentrale tema og forfatterskap.