Om edwien.no

Edwien.no er et arkiv over Andreas Edwiens bidrag i den norske religionsdebatten gjennom 40 år. Siden drives av stiftelsen Religionsforskning for Fred.

Andreas Edwien

Andreas Edwien markerte seg særlig med bøkene “Idékampen i det bibelske gudsbilde. Jesu forkynnelse i åndshistorisk lys” (1958) og “Dogmet om Jesus. En bok om hans feiltakelser” (1965, 5.opplag 1995).

Edwien var en av flere profilerte kristendomskritikere i Norge på 1900-tallet. Han er blant annet kjent for polemikker med fremstående teologer, bl.a. teologiprofessor Jacob Jervell og biskop Per Lønning, og ikke minst for sitt “Memorandum til de teologiske fakulteter” (1962), som henstiller til dem å avklare sitt forhold til dogmene om «Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse». Dette erklærte våre to fremste teologiske fakulteter seg ved sine dekaner forpliktet til å svare på, men henvendelsen er hittil ikke besvart.

I sitt forfatterskap har Edwien særlig fokusert på de kristne kirkers Jesus-apoteose (“guddommeliggjørelsen av Jesus“) og problemene denne teologien har ført med seg i verdenshistorien. Han mente på etisk og faglig grunnlag å ha tilbakevist Jesus-forgudelsens holdbarhet.

Les mer om Edwien i flere intervjuer, eller biografi. Se også meny for oversikt over hans sentrale tema og forfatterskap.

Stiftelsen Religionsforskning for Fred

Andreas Edwien opprettet i år 2000 Stiftelsen Religionsforskning for Fred. Stiftelsen skal støtte kritisk forskning som kan bidra til å sette lys på etiske og menneskerettighetsmessige aspekter av religionene.

Stiftelsen skal også utbre kjennskap til eksisterende arbeider, fortrinnsvis stifterens eget forfatterskap, eventuelt også medvirke til nyutgivelser. Stiftelsen kan også støtte humanitær bistand og mennesker som er blitt ofre for konflikter hvor religion spiller en særlig rolle. 

Stiftelsen Religionsforskning for Fred står ansvarlig for Edwien-arkivet.

I stiftelsens styre sitter, pr. mai 2016:

Just Finne, 

Thomas Gramstad,