En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

Forskeren, forfatteren og debattanten

Hall Trøan Galaaen gjorde i 1974 et lengre intervju med Andreas Edwien. Senere utga han boken «I livssynskampens brennpunkt», på Fjellheimen Forlag (1999). I boken gjør han et nytt intervju bygget på intervjuet som han gjorde 25 år tidligere. Begge intervjuene følger etter hverandre med diktet «Dine eneste jord, menneske» mellom og en sluttkommentar fra Galaaen. Hele kapitlet i boka er gjengitt med tillatelse fra forlaget.