”Kristendommen hisser til krig”

Militarisme

Religionshistoriker med sprengstoff i ny bok:
Andreas Edwien vil være mest kjent for debattboka ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil”, som kom i 1965 (3. oppl. 1970), og som ble karakterisert av anmeldere som en forargende og brutal vekker. Den utløste en storm av reaksjoner, både innenfor og utenfor teologisk og religionshistorisk faglærte kretser.

Åsne Kolberg intervjuer her Andreas Edwien om hans nye bok: «Er kristendommen en fare for verdensfreden?». Verdens Gang 1977.