Er kristendommen en fare for verdensfreden

«Edwien anser kristendommen som et sentralt og skjebnesvangert element i vår kulturs voldsproblem. Fordi forestillingen om guden som krigfører og helvete som han torturinstans er så sterkt integrert i kristendommen, blir den selv et etisk hovedproblem: Volden er en del av kristendommen selv… (Johan Galtung)

Utgitt i samarbeid med Human-Etisk Forbund, Oslo 1977.
2. utvidede utgave 1986

Les boken på Nasjonalbibliotekets sider:

http://www.nb.no/nbsok/nb/7413f6f6e76da36e540201d99cd53c83?index=3#0

Les hva som er skrevet om boken