Kristendommens voldsideologi

Kristendommens innebygde dualisme og dogmet om det ene historiske menneske som blir Gud, skiller menneskene i gode og onde eller hva Edwien kaller en ‘sjelelig rasisme’. Historien har vist at denne kombinasjonen har ført frem en farlig førerideologi og antisemittisme, helveteslære og militarisme. Med et samlebegrep har vi med støtte i Edwien, kalt dette emnet for ‘kristendommens voldsideologi’.

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Ukategorisert

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989:
«Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for en krigs-, volds- og ødeleggelsesteologi? Eller, er kristendommen en fare for verdensfreden?). «