Militarisme

 • Debattmøtet i Kristiansand

  Våren 1989 arrangerte HEF i Kristiansand et stort debattmøte på bakgrunn av Edwiens bok: “Er kristendommen en fare for verdensfreden” (2. opplag 1986). Edwien ble invitert til å holde hovedinnledning, mens lektor ved Kristiansand lærerhøgskole Fartein Valen Sendstad holdt motinnlegg.

 • Kristendommen – en fare for verdensfreden

  Sammendrag av et foredrag holdt i Human-Etisk Forbunds regi i Tønsberg (23/3) og Porsgrunn (26/4 1976) under tittelen: “Er kristendommen en fare for verdensfreden?”. Opponnent i Porsgrunn var kallskapellan Jan Helge Jansen. Foredraget ble dekket i Porsgrunn Dagblad og i Varden. I Drammen var det samme tema for en stor debatt som vil bli lagt…

 • Kristendomskritikken som vår kulturs selvkritikk

  Av Andreas Edwien «Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen» var tittelen på Andreas Edwiens foredrag på Human-Etisk Forbunds sommerleir på Tromøya 1985. Human-Etikk gjengir her noen utdrag, dvs. noe over en tredjepart av foredraget.

 • Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

  Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: “Er Kristendommen en fare for verdensfreden?” (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

 • ”Kristendommen hisser til krig”

  Religionshistoriker med sprengstoff i ny bok: Andreas Edwien vil være mest kjent for debattboka ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil”, som kom i 1965 (3. oppl. 1970), og som ble karakterisert av anmeldere som en forargende og brutal vekker. Den utløste en storm av reaksjoner, både innenfor og utenfor teologisk og religionshistorisk…

 • Kristendommen – En “uskadelig” religion?

  Om dens krigs-, volds og ødeleggelsesteologi som destruktivt element i europeisk kultur. Innlegget stod i Humanist i 1993. I dette innlegget er også et sammendrag av hovedinnelgg i debattmøtet Kristiansand, arr. HEF.

 • Krigsfarlig gudsbilde

  Artikkelen kom i Aftenposten, 19.12.86, etter et møte i Folkets Hus om temaet “Er religion et hinder for verdensfreden?” som Human-Etisk Forbund arrangerte.