Kristendommens voldsideologi

Kristendommens innebygde dualisme og dogmet om det ene historiske menneske som blir Gud, skiller menneskene i gode og onde eller hva Edwien kaller en ‘sjelelig rasisme’. Historien har vist at denne kombinasjonen har ført frem en farlig førerideologi og antisemittisme, helveteslære og militarisme. Med et samlebegrep har vi med støtte i Edwien, kalt dette emnet for ‘kristendommens voldsideologi’.