Etikk og menneskerettigheter

Edwien bygger på et humanistisk, universalistisk og økologisk menneskesyn. Mennesket utvikler sin etikk og sine normer i fellesskapet, i relasjon til naturen og som del av en stor uendelighet som overskrider menneskets bevissthet og som del av universet. Med utgangspunkt i dette ståstedet avsetter han Jesus som autoritet og som enestående etisk veileder. Kirken må innse at Jesus tok feil og var i sin rett til å være feilbarlig, som alle andre. Å være feilbarlig er en menneskerett som Jesus også hadde.