Etikk og menneskerettigheter

Kirken må innse at Jesus tok feil og var i sin rett til å være feilbarlig, som alle andre. Å være feilbarlig er en menneskerett som Jesus også hadde.