Teologi- og dogmekritikk

Andreas Edwien begynte sin teologi- og dogmekritikk allerede på slutten av 1940-årene med sterk kritikk av helveteslæren. Kjernen i hans kritikk retter seg seg i særlig grad mot treenighetslæren og forutsetningene for denne, nemlig inkarnasjonen og dogmet om Jesu legemlige oppstandelse fra de døde.

Disse dogmene har med støtte i et dualistisk menneskesyn, avledet en autoritær, splittet og fordømmende kirke og kristenhet, ifølge Edwien.