Siden vil bli utformet underveis og forhåpentlig med hjelp av alle interesserte og engasjerte brukere.

ullestadedwien.com

Etter flere år på verdidebatt.no, opprettet Grete Ullestad og Andreas Edwien nettsiden “Det etiske univers” (populært kalt “Spurvesiden”). Den var et felles produkt, inntil Andreas døde i januar 2015.