Debattmøtet i Kristiansand

Kategorier:

Kategorier:

Andreas Edwien holdt hovedinnlegg med tittelen: “Står kristendommen for en krigs-, volds- og ødeleggelses-teologi?”. Fartein Valen Sendstad var opponnent. Begge fikk replikker før det ble åpnet for innlegg fra salen. Til slutt holdt begge innlederne hvert sitt sluttinnlegg.

Fædrelandsvennen laget denne  forhåndsomtalen av debattmøtet: 

Les Edwiens hovedinnlegg her. 

Videre Edwiens replikk  og sluttreplikk.

Edwien var indignert over at Fartein Valen Sendstad i stedet for å ta utgangspunkt i det annonserte tema for kvelden, brukte motinnlegget på Edwiens forfatterskap.

Fædrelandsvennens referent mente tydeligvis det samme, og antydet at hvis publikum hadde betalt for å komme inn, burde de ha rett til be om pengene tilbake, siden Valen Sendstad ikke leverte det programmet hadde annonsert.

Valen-Sendstad på sin side presiserte i en notis den 29.4 at han ikke på noe tidspunkt hadde avtalt noe annet enn det han nettopp gjorde. 

Dette ble også et tema i de innleggende både Edwien og Valen Sendstad fikk i Fædrelandsvennen i etterkant av debatten. Edwien insisterte på å følge opp debatten i avisen, men etter Valen-Sendstad sitt innlegg den 8.6, satte redaksjonen strek.

Edwien forsøkte flere ganger å få inn tilsvar til dette innlegget, hvor han mente seg upresist og tendensiøst behandlet. Etter å ha gått de første rundene med avisens redaksjon, sendte Edwien inn en ny artikkel med tittelen: “Kristendommens gudsbilde og historieoppfatning som etisk problem”. Denne sendte han inn i flere versjoner, men fikk ikke innrykk i avisen. I frustrasjon over avisens avvisende holdning, klaget Edwien saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) i desember 1989. Sekretariatet innstilte på medhold overfor avisredaksjonen og mente at tilsvarsretten var oppfylt, ettersom begge debattantene hadde fått hvert sitt hovedinnlegg i avisen. Etter litt frem og tilbake ble klagen henlagt. 

Paul Leer-Salvesen hadde også den 10. januar 1990 et innlegg i Fvn hvor han bl.a. mente at religionskritikken hadde dårlige livsbetingelser og at “mangelen på seriøs religionskritikk (er) litt trist”. Dette provoserte Edwien, ettersom han selv mente å stå for nettopp dette. 

Edwien gjorde et nytt forsøk på å få inn ovenfornevnte artikkel i Fvn, men fikk negativt svar.

 

Les Edwiens innlegg i Fædrelandsvennen 22.5, her

Les Fartein Valen Sendstad sitt innlegg 8.6, her.

Se faksimiler fra debattinnlegg i avisen i etterkant av møtet her.

Les også et innlegg i Humanist (3/91), hvor Edwien kommenterer denne debatten her.

 


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.