Jesus – et etisk ideal for vår tid?

Kategorier:

Kategorier:

Det var stort oppmøte til foredragene både i Oslo og i Larvik. Samtlige prester og teologer i disse byene ble invitert, men praktisk talt ingen ble observert, “bortsett fra en misjonsprest”, som avisen Nybrott i Larvik skrev. 

Nybrott, 15.11.1978

 

Et resymé av foredraget kan leses her

Foredraget finnes i sin helhet i originalt manus. Ettersom det siden ble omarbeidet til bok, er ikke foredraget digitalisert. Boken “Jesus i konflikt med menneskerettighetene” ble utgitt i 1979 gjennom samarbeid med Humanetisk Forbund og Religionskritisk forlag og kan lastes ned under fanen publikasjoner eller her.

 


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.