Debatten i Credo

Bladet Credo har lang historie som organ for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, vanligvis kalt “Laget”. Organisasjonen og bladet har en konservativ profil, til dels i motsetning til daværende NKUF (Norges Kristelige Ungdomsforbund, senere Norges KFUM-KFUK), og i ennå større grad det kristent-liberale Norges Kristelige Studentforbund, populært kalt “Studentforbundet” eller bare “Forbundet”.

Bladet Credo ble startet i 1933 av Carl Fredrik Wisløff. Gunnar Elstad var redaktør fra 1977 til 1982 og var det i en mellomperiode i Anfin Skaaheim sin redaktørtid, fra 1975 til 1987. (Kilde: Wikipedia)

Disse to artiklene kom altså før anmeldelsen av Edwiens bok:

Nr. 13/78: G. Elstad: Et mekanistisk verdensbilde
Nr. 16/79: G.Elstad: Det moderne menneske kan ikke tro på bibelens Gud

Her følger de tre artiklene som tar for seg Edwiens bok: “Jesus i konflikt med menneskerettighetene”:

Nr. 16/79: G.Elstad: Jesus i konflikt med menneskerettighetene del 1
Nr. 18/79: G.Elstad: Jesus i konflikt med m… del 2
Nr. 5/80: G.Elstad: Jesus i konflikt med m… del 3

Edwien får sin første tilsvar-artikkel. I samme nummer kommer det innlegg av prof. H. Kvalbein og prof. E. Larsson, og en liten replikk fra Elstad:

Nr. 6/81: A.Edwien: Første tilsvar-artikkel
Nr. 6/81: E. Larsson: A. Edwien og den bibliska gudsbilden
Nr. 6/81: H. Kvalbein: Jesu oppstandelse, en illusjon?
Nr. 6/81: G. Elstad: Om virkelighetsoppfatning og objektivitet. Noen spm.

Edwiens andre tilsvar-artikkel kommer nokså sent på året sammen med svar fra Elstad:

Nr. 17/81: A.Edwien: JIKMM Andre tilsvar-artikkel
Nr. 17/81: G.Elstad: Credo svarer Andreas Edwien

Edwien svarer Elstad i artikkelen “Ånd og kjønn” og får en liten replikk tilbake (til tross for at Elstad i 17/81 regner debatten for avsluttet). Imidlertid er Edwien lovet mulighet til å svare Kvalbein og Larsson. Disse gir begge en avsluttende  replikk til Edwien:

Nr. 2/82: A.Edwien: Om ånd og kjønn. + Svar fra G.Elstad
Nr. 3/82: A.Edwien: Jesus og det bibelske gudsbilde
Nr. 3/82: A.Edwien: Dogmet om Jesu oppst… er det holdbart
Nr. 4/82: E.Larsson: Gudsbilden än en gång
Nr. 4/82: H. Kvalbein: Edwiens kritikk av Jesu oppstandelse


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.