Boken som burde glemmes

Kategorier:

Kategorier:
Dogmet om Jesus. Knut Grønvik. VL. 1995. Boken som burde vært glemt.

Anmeldelse i Vårt Land av «Dogmet om Jesus» som kom i tredje opplag i 1995. Nederst i artikkelen er lenke til Edwiens svar.

Dogmet om Jesus. Knut Grønvik. VL. 1995. Boken som burde vært glemt.

Etter nyutgivelsen av “Dogmet om Jesus” i 1995 anmeldte Knut Grønvik i Vårt Land boken under tittelen: “Boken som burde vært glemt”(20.6.1995). Edwien.no er opprettet bl.a. for at historien ikke skal glemmes, – heller ikke de mindre ærerike delene av den, som denne anmeldelsen. Grønvik karakteriserer boken som oppgulp, “etter sin tid” (allerede i 1965!), brakte lite nytt, “påståelig, arrogant og sneversynt”, uten selvkritikk, uten evne til å se to sider av en sak, og Edwiens bok “står helt på siden av tidens religiøse spørsmål”. Grønvik tar da åpenbart ikke hensyn til at 14.000 solgte eksemplarer viser at i alle fall noen har vært opptatt av temaet, tross alt.

Les Edwiens svar her


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.