Er kristendommen en fare for verdensfreden

Kategorier:

Kategorier:
Er kristendommen en fare for verdensfreden

Utgitt i samarbeid med Human-Etisk Forbund, Oslo 1977.
2. utvidede utgave 1986

Les boken på Nasjonalbibliotekets sider:

http://www.nb.no/nbsok/nb/7413f6f6e76da36e540201d99cd53c83?index=3#0

Les hva som er skrevet om boken