”Kristendommen hisser til krig”

Kategorier:

Kategorier:

– Andreas Edwien, kristendommen tar jo avstand fra vold. Menneskelivet er hellig. Hvordan kan det ha seg at verdens kristne nasjoner er blitt de mest krigerske og militaristiske på jorden?    

Det finnes klare motforestillinger mot vold i jødedommens og derfor også i kristendommens etikk, men kirkenes historieløse teologiske bibeltolkning svekker alvorlig deres effekt. Det gjør at de er for få og spredte til å unngå å bli overdøvet av den dominerende volds- og krigsteologien. I kristendommens bibelske grunnskrifter fremstilles Gud og hans sønn utilslørt som krigførere og voldsmenn.  Kristendommens Gud står i menneskehetens krigshistorie  som en slags øverste verdensstrateg og general. Og i helveteslæren gjøres han til torturist og bøddel. En slik gudsoppfatning er livsfarlig  i en tid da hele menneskehetens eksistens er avhengig av avspenning mellom nasjonene. Kristendommens syn på forholdet mellom Gud og mennesker er preget av en primitiv mytologi og teologi som skaper grunnlag for militarisme og krig, sier Edwien.

– De hevder at kristendommen har avlet kommunismen?

Det er et viktig poeng i boka at jeg anser den autoritære, ortodokse kommunisme for å være et ektefødt barn av Europas autoritære kristendom. I mange århundrer har kristendommen gått hånd i hånd med ideologisk ensretting, undertrykkelse av menneskerettigheter, vold og krig. Det er et spørsmål om ikke kristendommen er en av verdens mest autoritære og aggressive ideologier. Jeg vil hevde at konflikten mellom de kapprustende supermaktene er en religionskamp mellom det offisielt kirkekristne Vesten og den ateistiske motideologi kristendommen har fremkalt i Øst-Europa. Europas kirker må våge å se i øynene kristendommens skyld i den farlige splittelse vi har fått mellom de to topprustede maktblokker.

– De kommer også inn på forholdet mellom kristendom og likestilling?

Jeg mener våre kvinnelige teologer har forsømt seg  når det gjelder å løse problemet i sitt eget gudsbegrep. Det kristne gudbildet gjenspeiler en av de mest typiske mannsroller i historien: Krigførerens og herskerens. I sin nye rolle som teologer og prester i den kristne kirke, er kvinner henvist til å tilbe, knele for og forkynne en av de maskulint sterkest kjønnsrollepregede guder i religionshistorien. Likestilling mellom kjønnene må konsekvent innebære at mannen også kommer seg ned fra himmelen, som han har okkupert ved hjelp av sine ”hannguder”, sier Andreas Edwien.


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.