Tilgjengelig restopplag

Kategorier:

Kategorier:

Ut av mørket

Et oppgjør med kristendommens dogmer- på religiøs-etisk grunn

Høvik Forlag 1949

(Pseudonym ’Johannes André)

24 eks.

rest.

Kristendom og åndskrise

Tanum 1951

Pseudonym Johannes André

Ca 400 eks.

rest.

Idékampen i det bibelske gudsbilde

Jesu forkynnelse i åndshistorisk lys

Tanum 1958

1250 eks.

 

88 eks. innb

7 eks. mykt

Kirkens dogmer om Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse.

Memorandum.

Boktrykkeri

1962

77 eks

Dogmet om Jesus

En bok om hans feiltakelser

Pax forlag.

1965, 1966, 1970, 1978, 1995

Til sammen 14.000 eks.

65: 10 eks (-)

66:

78: 14 eks

95: 3 eks

Er kristendommen en fare for verdensfreden?

Samarbeid med HEF.

Forlagsentralen

1977,

Utvidet 1986

3000 eks.

77: 9 eks.

86: ca. 1500 eks.

Jesus i konflikt med menneskerettighetene

HEF / Religionskritisk forlag.

Forlagsentralen.

1979

2500 eks.

17 eks.

 

 

 

 


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.