Om stiftelsen

Andreas Edwien opprettet i år 2000 Stiftelsen Religionsforskning for Fred. Stiftelsen skal støtte kritisk forskning som kan bidra til å sette lys på etiske og menneskerettighetsmessige aspekter av religionene.

Stiftelsen skal også utbre kjennskap til eksisterende arbeider, fortrinnsvis stifterens eget forfatterskap, eventuelt også medvirke til nyutgivelser. Stiftelsen kan også støtte humanitær bistand og mennesker som er blitt ofre for konflikter hvor religion spiller en særlig rolle. 

Stiftelsen Religionsforskning for Fred står ansvarlig for denne nettsiden.

I stiftelsens styre sitter, pr. mai 2016:

Just Finne, justfinne1@gmail.com

Thomas Gramstad, thomas@gramstad.no