Større debatter

Det var noen store debatter, mange i regi av lokallag av Human Etisk Forbund. Disse debattene fikk stor oppmerksomhet i media og blant publikum og skapte store bølger, bl.a. i Drammen og i Kristiansand. En debatt i det kristne studentbladet Credo strakte seg over et par år.

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Ukategorisert

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989:
«Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for en krigs-, volds- og ødeleggelsesteologi? Eller, er kristendommen en fare for verdensfreden?). «