Større debatter

Det var noen store debatter, mange i regi av lokallag av Human Etisk Forbund. Disse debattene fikk stor oppmerksomhet i media og blant publikum og skapte store bølger, bl.a. i Drammen og i Kristiansand. En debatt i det kristne studentbladet Credo strakte seg over et par år.