Kritiske vurderinger

Det er ikke mange som på et vitenskapelig grunnlag har vurdert forfatterskapet til Andreas Edwien. Han har helst glimret med sitt fravær når religionskritikk har blitt tematisert.  I forbindelse med utgivelsen av boken Idékampen i 1958 var det flere grundige helsides omtaler i flere av landets aviser. Ved utgivelsen av Dogmet om Jesus derimot, var […]

«Humanisme» – skip uten havn

Etikk og menneskerettigheter

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946.
Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet «Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».»
I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer «innenfra» og viser til en kristen lineær virkelighetsforståelse hvor det finnes en begynnelse og en slutt.