Kritiske vurderinger

Det er ikke mange som på et vitenskapelig grunnlag har vurdert forfatterskapet til Andreas Edwien. Han har helst glimret med sitt fravær når religionskritikk har blitt tematisert.  I forbindelse med utgivelsen av boken Idékampen i 1958 var det flere grundige helsides omtaler i flere av landets aviser. Ved utgivelsen av Dogmet om Jesus derimot, var […]