”Kristendommen hisser til krig”

Militarisme

Religionshistoriker med sprengstoff i ny bok:
Andreas Edwien vil være mest kjent for debattboka ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil”, som kom i 1965 (3. oppl. 1970), og som ble karakterisert av anmeldere som en forargende og brutal vekker. Den utløste en storm av reaksjoner, både innenfor og utenfor teologisk og religionshistorisk faglærte kretser.

Åsne Kolberg intervjuer her Andreas Edwien om hans nye bok: «Er kristendommen en fare for verdensfreden?». Verdens Gang 1977.

Antisemittismen

Antisemittisme

Dette er et utdrag fra Andreas Edwiens bok ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil” (1965, 5. oppl. 1995). Det omfatter den del av kapitlet ”Jesu uholdbare dualisme: Læren om to sjeleraser”, som spesielt behandler den europeisk-kristne antisemittismen. Temaet har nær sammenheng med at boken er et utførlig oppgjør med våre kirkers grunnleggende teologi og dogmatikk om Jesu guddommelighet. Fordi dette dogme gjør ham til et ufeilbarlig overmenneske, er det et utpreget rasistisk dogme, som samtidig gjør hans ”vantro” motstandere til ”undermennesker”. Forfatteren viser hvorledes denne teologien, som stadig hersker i Europas kristne kirker og i vårt lands ”offentlige religion”, er det avgjørende opphav til kristenhetens rasisme generelt, og til dens antisemittisme spesielt. Sytten hundre års jødeforfølgelser i Europa er blitt den uunngåelige konsekvens av den kirkelige kristendoms naturstridige og historisk uholdbare teologi om legmannspredikanten fra Nazareth. (Kfr. bl.a. rubrikkene memorandum, voldsteologien, Auschwitz).