Aktuelt

Under fanen «Aktuelt» vil du finne innlegg, kommentarer og lenker til dagsaktuell religionskritikk.

Et premiss for nettsiden Edwien.no er at fokuset i religionskritikken ikke skal forskyves til «de andre», men ta utgangspunkt i egen tradisjon. Siden kristendommen, islam og jødedommen har  rot i  samme opphav og tradisjon, mener vi det er legitimt og viktig å se disse trosretningene i sammenheng og ivareta dette gjennom redaktøransvaret.

Det er anledning til å kommentere innlegg fortløpende og også sende inn bokanmeldelser, foredrag, refleksjoner etter seminarer eller debatter som pågår i offentligheten, m.m.

Vi ønsker å utvikle siden og inviterer til gode innspill!